SPC legal sėkmingai atstovavo kliento interesams ginče prieš Gynybos resursų agentūrą prie KAM

SPC legal komanda – Daiva Lileikienė ir Simona Sidaravičienė, sėkmingai atstovavo kliento UAB „ProGear LT“ interesams ginče su Gynybos resursų agentūra prie KAM. Itin retai Lietuvos teismuose pasitaikančiose bylose SPC legal pavyko įrodyti, kad perkančioji organizacija klientui turi atlyginti savo neteisėtais veiksmais sukeltą žalą. Bylą nagrinėję teismai pripažino, kad perkančioji organizacija neteisėtai atsisakė sudaryti pirkimo sutartį su klientu prisidengdama tariamai atsiradusiomis nenumatytomis aplinkybėmis. Abejų instancijų teismai pripažino, kad perkančiajai organizacijai neatlikus neteisėtų veiksmų pirkimo sutartis su tiekėju būtų sudaryta teisės aktų nustatytais terminais. Todėl, nepriklausomai nuo vėliau atsiradusių aplinkybių, pirminis perkančiosios organizacijos neteisėtas atsisakymas sudaryti sutartį su pirkimą laimėjusiu tiekėju yra priežastiniame ryšyje su tiekėjo patirtais nuostoliais. Džiaugiamės, kad klientas pasitikėjo mumis!