SPC legal sėkmingai iniciavo kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą, kuris priėmė klientui palankų nutarimą dėl teisės akto prieštaravimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Lietuvos Konstitucinis Teismas 2019 m. gruodžio 19 d. priėmė nutarimą, kuriuo pripažino SPC legal išsakytą teisinę argumentaciją dėl antikonstitucinio reguliavimo deklaruojant viešuosius ir privačius interesus asociacijų vadovams.

SPC legal administraciniame ginče iniciavo kreipimąsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą dėl teisės akto prieštaravimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai įvertinimo. Išnagrinėjęs ginčo klausimą Lietuvos Konstitucinis Teismas pripažino, kad Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 5 straipsnis tiek, kiek jame nenustatyta asmenų, dirbančių viešosiose įstaigose ar asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turinčių administravimo įgaliojimus, privačių interesų deklaracijos pateikimo tvarka, prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

Daugiau čia.